კონტაქტი
მისამართი :
კურორტი საირმე, ბაღდათის რეგიონი, საქართველო, 1000
ტელეფონი :
(+995 32) 240 45 45
ფაქსი :
(+995 32) 240 45 45
მდებარეობა